Týdenní plán od 4. 10. do 8. 10.

Český jazyk

 • Opakování vyjm. slov
 • Odvozování předponami a příponami

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Popis člověka

Matematika

 • Jednotky hmotnosti
 • Písemné nás. a děl.
 • Ge: čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky

Vlastivěda

 • Národní obrození

Přírodověda

 • Semenné rostliny
 • Houby

Pracovní činnosti

 • Maketa budovy

Výtvarná výchova

 • Strom pohádek – dokončení

Hudební výchova

 • Hudební hra
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Turistika a pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

Někteří žáci stále zapomínají pomůcky, Dú a nemají obaleny učebnice.

                                Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top