Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

Český jazyk

 • Slovo se skládá ze slabik, slabiky z písmen
 • Co je písmeno, co je hláska
 • Učebnice str. 4, 5

Čtení

 • Zjišťování čtenářských dovedností
 • Čtení slov, vět a krátkých textů
 • Učebnice str. 3, 4, (5)

Psaní

 • Opakování psaní písmen celé abecedy
 • Písanka – str. 1, 2

Matematika

 • Opakování a procvičování počítání do 20 (+,-, <,>,=)
 • Matematika 1. díl – str. 1, (2)

Prvouka

 • Organizace výuky
 • Šk. řád
 • Učebnice str. 4
 • Prac. seš. str. 1, (2)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 4. 9. v 7:45 proběhne ve třídě zahájení školního roku již bez přítomnosti rodičů – potrvá cca do 8:30. Poté děti odcházejí domů nebo do družiny.
 2. V úterý 5. 9. – první lekce plaveckého kurzu – odjezd ze školy po 1. vyuč. hodině, návrat na oběd v 11:45 (zkrácené vyučování přípravného týdne).
 3. Ve středu 6. 9. rozdávání učebnic, které si žáci doma řádně obalí a druhý den (ve čtvrtek) přinesou do školy již podle rozvrhu hodin. Ještě stále zkrácené vyučování  – do 11:20.
 4.  Výuka ve čtvrtek  7. 9. již do 12:20 dle rozvrhu, v pátek 8. 9. do 11:25 dle rozvrhu hodin.
 5. Ve čtvrtek 7. 9. v 15:30  se konají hromadné třídní schůzky (v naší třídě), děkuji za účast.
 6. Po dobu pobytu našeho spolužáka v lázních bude týdenní plán stránkován. Stránky jsou pouze orientační a výhradně pro učitele lázní. Rodiče ostatních žáků se těmito stránkami neřídí!
 7. Děti si během tohoto týdne přinesou do školy TV úbor, kufřík s VV potřebami, pytlík s přezůvkami – vše viz seznam pomůcek zaslaný přes EDUPAGE již 28. 8

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení psacího písma Pexeso na sčít. do 10

Pexeso na odčít. do 10

Vzorné chování – pohádka
Orientace v textu Puzzle – počítání do 20 (+,-)

 

Přeji všem dětem v novém školním roce spoustu radosti z poznávání a rodičům mnoho sil!

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top