Týdenní plán od 26. 6. do 30. 6. 2023

Český jazyk

 • Třídnické práce – třídění materiálů

Čtení

 • Třídnické práce
 • Film

Psaní

 • Třídnické práce
 • Křížovky, opis říkanky
 • str. 38, 40

Matematika

 • Procvičování a opakování
 • G – úsečka, přímka
 • str. 41-42

Prvouka

 • Třídnické práce
 • str. 80

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy, rozdávání sešitů

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Zpěv a opakování písní

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 27. 6. vycházka + opékání špekáčků (info na Edupage)

V pátek 30. 6. bude dětem rozdáno vysvědčení – přinesou si fólie. Po 1. vyučovací hodině (8:30 hod.) odcházejí domů nebo do družiny

Všem dětem přeji krásné prázdniny :-), rodičům hezkou dovolenou.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top