Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

Český jazyk

 • Opakování učiva z 2. ročníku
 • Věta, slovo, slabika, hláska
 • Kontrola prázdninového deníku

Anglický jazyk

 • Seznámení s předmětem

Matematika

 • Opakování učiva z 2. ročníku
 • Násobilka 1-5
 • Sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Cesta do školy, školní řád

Pracovní činnosti

 • Rozdávání učebnic a popisování sešitů

Výtvarná výchova

 • Kooperativní obrázek

Hudební výchova

 • Opakování známých písní, rytmizace

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování začíná v pondělí 4. září (do 8:30 hod.)

V úterý máme plavání, návrat asi v 11:35 hod. a děti odcházejí domů nebo do družiny. Děti si přinesou pouze věci na plavání, přezůvky a čip na oběd.

Ve středu je ještě zkráceno vyučování do 11:20 hod., ve čtvrtek již jedeme dle rozvrhu.

Ve čtvrtek 7. 9. proběhnou krátké společné třídní schůzky od 15:30 hod.

Dětem přeji úspěšné vykročení do nového školního roku :-).

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Doplň správně i, í/y, ý +, – do 100
Seřaď slova Násobení, dělení 0-5
Seřaď věty

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top