Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě.
 • Fixace spodoba a tvrdé, měkké souhlásky.

Čtení

 • Hodnocení činů hrdinů, jejich postoje , city.

Psaní

 • Přepis krátkých textů.

Matematika

 • Trénování sčítání a odčítání do 100 s přechodem.
 • Vyvození násobení (násobky 2).
 • G: měření úsečky.

Prvouka

 • Hospodářská zvířata a jejich mláďata.

Pracovní vyučování

 • Samostatné vytváření a vystřihování různých tvarů.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace.

Hudební výchova

 • Rytmický kánon, takt 3/4.

Tělesná výchova

 • Základní přihrávky.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu věcí v pouzdře (fixy, mazátka, tužky, pastelky).
 2. Tento týden mohou děti přijít barevně oblečeny ( pondělí – modrá barva, úterý – červená, středa –  zelená, čtvrtek – růžová, fialová), více informací zde.  
 3. V pátek dílna čtení (donést svoji knihu).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Všechno spodoba Sčítání a odčítání do 100 s přechodem Hospodářská zvířata
Diktáty dě, tě, ně Matematické pětiminutovky Mláďata
Věty Početní trenažér + a – Popis ptáků
Slabiky bě, pě, vě Řazení násobků Ptáci na jaře
Tvrdé a měkké slabiky Procvičování příkladů Domácí zvířata
Safari Trenažér násobení
Tvrdé a měkké souhlásky Procvičování
Násobení 2
Dělení 2
Back To Top