Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2022

Český jazyk

 • Procvičování spodoba, tvrdé a měkké souhlásky.
 • Slabiky dě, tě, ně.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací.

Psaní

 • Přepis krátkých textů.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem.
 • Slovní úlohy.
 • Fixace spojů.

Prvouka

 • Ptáci a jejich hnízda.
 • Hospodářská zvířat.

Pracovní vyučování

 • Výtvory dle fantazie.

Výtvarná výchova

 • Hry s liniemi, křížení čar.

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem.

Tělesná výchova

 • Posílení svalu pletence pažního, svalů trupu.
 • Válení a kutálení plných míčů, podávání a nošení plných míčů.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pouzder a věcí do výuky.
 2.  V úterý 12. dubna nás čeká 3D kino (na Edu zadána platba 100 Kč).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Všechno spodoba Odčítání do 100 s přechodem Ptáci
Trenažér b -p Sčítání a odčítání do 100 s přechodem Ptáci na jaře
Trenažér d- t Puzzle sčítání a odčítání Popis ptáků
Trenažér ď -ť Matematické pětiminutovky Hospodářská zvířata
Trenažér v- f Sčítání do 100 s přechodem Mláďata
Trenažér z -s Odčítání do 100 s přechodem
Trenažér ž -š Slovní úlohy
Trenažér h-ch Matematické pětiminutovky
Mlsné žabky Pexeso sčítání
Slabiky dě, tě, ně Pexeso odčítání
Back To Top