Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád – test
 • Slovesa – procvičování
 • Vyjmenovaná slova B,L,M,P,S – procvičování

Anglický jazyk

 • In the playground

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky 2-5
 • Dělení se zbytkem – násobky 6 – 9
 • G: Porovnávání a přenášení úseček

Prvouka

 • Pole, zahrada, louka – rostliny

Pracovní činnosti

 • Velikonoční dílny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční dílny

Hudební výchova

 • Nácvik Okolo Třeboně

Tělesná výchova

 • Přeskakování, podbíhání dlouhého švihadla
 • Discgolf

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí do pátku se oblékáme v barvách, v pondělí začínáme MODROU, úterý – červená, středa – zelená, čtvrtek – růžová, fialová, pátek – všechny barvy
 • 6. 4. Velikonoční dílna v SVČ  Krnov – informace na EduPage
 • Prosím o kontrolu pomůcek, neustále řešíme v hodinách Pv a Vv chybějící nůžky, lepidlo apod.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka Hv
Vyjmenovaná slova po V 1 Dělení se zbytkem 2-5 Byliny a jejich stonek Okolo Třeboně
Vyjmenovaná slova po V 2 Dělení se zbytkem  Rostliny  a jejich listy
Podstatná jména – vyber cvičení rod, číslo, pád Dělení se zbytkem – vyber cvičení Květy
Slovesa – určuj G: Porovnávání, přenášení úseček Plody
Procvičuj dělení se zbytkem 2, 3
Dělení se zbytkem

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top