Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • VS B, L, M, P, S – procvičování

Anglický jazyk

 • In the playground

Matematika

 • Dělení se zbytkem, násobky 6-9
 • Procvičování dělení se zbytkem
 • G: Porovnávání a přenášení úseček

Prvouka

 • Rostliny – plody
 • Živočichové
 • Uč. str. 53, 56, Ps. str. 50, 51

Pracovní činnosti

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Státní svátek

Hudební výchova

 • Rytmizace
 • Opakování písní
 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Štafetové závody
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. 4. Velikonoční prázdniny
 • 15. 4. Státní svátek
 • Během dnů volna procvičujte příklady na násobení a dělení, výčet násobků 2-9, některým dětem to dělá velké potíže!

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Výskat-zvykat-žvýkat Dělení se zbytkem – kvíz Stavba těla rostlin – kvíz
Vydra-výr-vyžle Dělení se zbytkem – kvíz 2 Květ – popis
VS po V Dělení se zbytkem – vyber cvičení Třídění dužnatých plodů – kvíz
Slovesa – vyber cvičení Suché a dužnaté plody – honička
Osoba, číslo, čas – náhodné kolo Znaky života živočichů

Kateřina Vergu, třídní učitelka

Back To Top