Týdenní plán od 4. 3. do 8. 3. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání slabik, slov a vět
 • Písmeno a hláska B, b, Č, č
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 12 – 17

Psaní

 • Vyvození psaní písmene z
 • Písanka 1. díl str. 56
 • Písanka 2. díl str. 1 – 5

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • Číselná osa 0 – 20
 • Čísla 11 – 15
 • Porovnávání čísel do 15
 • Ma 3. díl str. 1 – 5

Prvouka

 • Roční období – jaro
 • PS str. 45 – 46

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – sněženka

Výtvarná výchova

 • Malba – motýl

Hudební výchova

 • Opakování písní, orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Trenéři – florbal
 • Bruslení
matematika čtení prvouka
Číselná osa Písmenko B Jaro
Spočítej správně Písmenka b, d, p Roční období
Počítej Spoj slovo a obrázek Jaro a zima
Práskni krtka Písmenko Č
Porovnávání čísel Obrázkové rébusy
Back To Top