Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení probraných písmen, slabik, vět
 • Vyvození Ž, ž
 • PS str. 18 – 23

Psaní

 • Vyvození psaní d
 • Opis a přepis slabik a slov
 • Písanka str. 5 – 9

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • Číselná řada 0 – 20
 • Porovnávání a rozklad čísel
 • Sčítání a odčítání do 15
 • PS str. 6 – 10

Prvouka

 • Jarní práce na zahradě
 • Jarní rostliny, jednotlivé části rostlin
 • PS str. 47 – 48

Pracovní vyučování

 • Setí semínek

Výtvarná výchova

 • Jarní rostliny – malba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Pod našim okýnkem
 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Trenéři
 • Bruslení
matematika čtení prvouka
Sčítání a odčítání do 10 Čteme slova podle obrázků Roční období
Odčítání do 10 Slovní fotbal Části rostlin
Pyramidy Slova s písmenkem ž Březen na zahradě
Řetězce Náhodné kolo Chaloupka na vršku
Sčítání a odčítání Práskni krtka Části rostlin – spojovačka
Back To Top