Týdenní plán od 4. 1. do 8. 1. 2021

Čtení

 • Fixování naučených slabik.
 • Hláska D, d, seznámení s tečkou, otazníkem, vykřičníkem.
 • Slabikář str. 32 -35.

Psaní

 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy.
 • Písanka str. 10 -14.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 7.
 • Číselná řada do 8, psaní číslice 8.
 • PS str. 8 – 10.

Prvouka

 • Člověk, části těla.

Pracovní vyučování

 • Vytváření z různých materiáů.

Výtvarná výchova

 • Průběžné rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Vyučování ve škole začíná 4. ledna od 7. 35 hodin do 11.10 hodin, o změnách vás budu informovat prostřednictvím EduPage.
 2. Prosím o kontrolu pouzder (fixy na tabulku, mazátko, ostrouhané tužky, pero).
 3. Všem přeji hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2021.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                    Matematika                                       Prvouka                                          
Hláska D Sčítání do 7 Lidské tělo
Slova Odčítání do 7 Čistota
Dvojice vět Sčítání a odčítání do 7 Lidské tělo pexeso
Čtení s porozuměním Číselná řada do 8
Obrázky a slova Rozklad medvědi
Back To Top