Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Čtení

 • Fixování slabik, slov, vět.
 • Hláska K, k + slova, věty.
 • Pojmy nadpis, článek, řádek.
 • Slabikář str. 36 – 39.

Psaní

 • Opis a přepis písmen a slov.
 • Psaní t, j, J, M.
 • Písanka 15 – 18.

Matematika

 • Číselná řada do 8.
 • Sčítání do 8, slovní úlohy, řetězce.
 • PS str. 10 – 12.

Prvouka

 • Opakování o zimě.
 • Lidské tělo.
 • PS str. 38 – 39.

Pracovní vyučování

 • Potiskování.

Výtvarná výchova

 • Průběžné rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí.

Hudební výchova

 • Hra na bobotubes.

Tělesná výchova

 • Vycházka do přírody, krmení zvěře.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vyučování od 7. 40 do 11. 20 hodin.
 2. Do čtení si děti mohou zapisovat – kolikrát doma přečetly. Dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků.
 3. V matematice trénujeme pamětné počítání bez prstů.
 4. Ve čtvrtek půjdeme s dětmi do přírody (teplé oblečení, rukavice). Do batůžku si mohou vzít krmení pro zvířátka (mrkev, jablka…).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                    Matematika                                    Prvouka                                           
Hláska K Číselná řada do 8 Živočichové v zimě
Čteme věty Určování počtu Lidské tělo
Skládáme slova Sčítání do 8 Pexeso lidské tělo
Čtení s porozuměním Pamětné počítání
Piráti
Back To Top