Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

Český jazyk

 • Párové souhlásky ž – š
 • Procvičování probraných párových souhlásek
 • Procvičování slovních druhů
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Sloh:  Vypravování podle obrázků

Čtení

 • Dramatizace pohádky
 • Popletené pohádky – čtení s porozuměním
 • Společná četba

Psaní

 • Adresa, pozdrav z prázdnin
 • Diktát vět

Matematika

 • Násobení 5
 • Násobení a dělení 2, 3, 4
 • Slovní úlohy
 • Procvičování +, – do 100

Prvouka

 • Léto v lese
 • PS s. 66

Pracovní vyučování

 • Motýl s kvítím – aranžování

Výtvarná výchova

 • Koláž – hra na klávesy

Hudební výchova

 • Hudební hry
 • Opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem
 • Závody družstev

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o každodenní dohled nad chystáním věcí do školy, pravítko mají mít děti v aktovce každý den
 • 11. 6. Školní výlet s výukovým programem Zoo Ostrava, vybírám 320 Kč – bližší informace v EduPage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Párové souhlásky ž-š Násobení 5 Léto v lese
Pojmenuj obrázky Násobky 5 Savci v lese
Kartičky ž-š Násobky 5 – domino Ptáci v lese
Souhrnné procvičování  +, – do 100 puzzle
Křížovka ž-š Kočičí hraní . 5
Párové souhlásky třídění Práskni krtka – násobilka 2, 3, 4
Back To Top