Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2022

Český jazyk

 • Párové souhlásky h -ch, v – f, z -s
 • Napíšeme si diktát na b-p, h -ch

Čtení

 • Procvičování tichého čtení

Psaní

 • Přepis básně, fixace velkých a malých písmen abecedy

Matematika

 • Opakování a procvičování učiva
 • Násobení a dělení 2, 3, 4
 • G: opakování učiva

Prvouka

 • U vody
 • V lese
 • Opakování učiva

Pracovní vyučování

 • Dokončení prací – mozaika

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací – svět fantazie

Hudební výchova

 • Hudební hry , opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 metrů s nízkým startem
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, kontrolujte dětem pouzdra a pomůcky do školy.
 • 7. 6. 2022 jedeme na výlet.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Párová souhláska d -t Procvičování násobilky Léto u rybníka
Párová souhláska b – p Opakování násobení a dělení  Léto v lese 
Párová souhláska dˇ – tˇ Opakování dělá mistra
Párová souhláska h -ch Počítáme do 100
Párová souhláska v – f Slovní úlohy do 100
Párová souhláska z -s
Back To Top