Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Český jazyk

 • Párové souhlásky ď- ť, h – ch
 • Opakování učiva

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Pozdrav z prázdnin

Matematika

 • Dělení 4
 • Opakování násobilky 2, 3, 4
 • Slovní úlohy  o x více, o x méně, x krát více, x krát méně
 • G: strany a vrcholy geometrických útvarů

Prvouka

 • U vody
 • PS str. 66

Pracovní vyučování

 • Zásady správného stolování – příprava tabule

Výtvarná výchova

 • Mozaika

Hudební výchova

 • Noty – hry s notami

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh

Doplňující informace pro rodiče

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Párové souhlásky ď – ť Násobení 4 Jarní rostliny 
Párové souhlásky h -ch Násobení 4 Léto na louce
Slovní druhy Dělení 4 Léto v okolí lidských obydlí
Násobení a dělení 4 Léto u vody
Násobíme 4 názorně Video – hmyz na louce
Najdi vetřelce
Back To Top