Týdenní plán od 30. 3. do 3. 4. 2015

Český jazyk

 • Procvičování – slabiky DĚ, TĚ, NĚ; slovní druhy, tvrdé a měkké souhlásky.
 • Popis předmětu.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací,

Psaní

 • Přepis krátkých textů.

Matematika

 • Příprava na násobení, řady násobků 2, 3.
 • Sčítání a odčítání do 100  i písemně), slovní úlohy.

Prvouka

 • Jaro u vody.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Sólista, orchestr; Pějme píseň dokola.

Tělesná výchova

 • Atletika – průprava.

 

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 2. 4. a v pátek 3. 4. mají děti velikonoční prázdniny. Do školy příjdou 7. 4. po Velikonocích.
 • Procvičujte diktáty z učebnice a řady násobků 2 a 3.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

 
Procvičování násobků BĚ, PĚ, VĚ  
Násobení 2 Procvičování  
Back To Top