Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2020

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Základní skladební dvojice
 • Orientace v pravidlech

Český jazyk – sloh

 • Přání pro Ježíška, adventní čas

Anglický jazyk

 • Podle Edupage

Matematika

 • Dělení dvojciferným dělitelem
 • Procenta, zlomky
 • Rovinné obrazce

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami
 • Okupace republiky

Přírodověda

 • Hodnocení projektů o vesmíru
 • Shrnutí –  téma vesmír

Informatika

 • Psaní Zav –  Bobřík informatiky

Pracovní činnosti

 • Práce montážní a demontážní – pohyblivé modely

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření pohádkové hlavy

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Podle počasí budeme chodit na vycházky, do třídy musí mít žáci teplejší oblečení – časté větrání, povinné dvě roušky na dopoledne.

Ve středu 2. 12.  proběhne třídní konzultační schůzka – podle rezervace rodičů.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český  Matematika  Jazyk český  Vlastivěda
 Slovesa  Písemné dělení   Opakování  Zkus to

 

 

Back To Top