Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2.

Český jazyk

 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Rozdělení hlásek – učebnice str.70-71

Čtení

 • Plynulé čtení – úkoly k článkům v čítance

Psaní

 • Pokračujeme v procvičování písmen podle písanky

Matematika

 • Odčítání do 100 s přechodem desítky
 • Geo – úsečka

Prvouka

 • Orientace v čase učebnice str.40-41

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků na obraz stromu – společná práce všech dětí

Výtvarná výchova

 • Omalovánka s dopravním zaměřením

Hudební výchova

 • Písnička Kováři, kováři

Tělesná výchova

 • Procvičování gymnastických prvků, šplh, nácvik vybíjené

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 31.1. jedeme do kina a potom si rozdáme vysvědčení, vyučování končí podle rozvrhu.

V pátek 3.2. mají děti pololetní prázdniny, mohou přijít do školní družiny, která je v provozu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top