Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního, pády, slovní druhy a VS – procvičování
 • Podstatná jména rodu ženského  – vzory, skloňování pod. jmen podle žena a růže

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení v oboru nad 10 000
 • Písemné sčítání a odčítání v oboru nad 10 000
 • G: kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Beseda – Město Albrechtice
 • CHKO, kulturní střediska, podniky, bydlení, odpočinek

Přírodověda

 • Ekosystém les – bezobratlí

Informatika

 • Vytváření složek a ukládání dat

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Lidské hlasy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 • Úterý 31. 1. 2023 – poslední plavání; rozdání vysvědčení za 1. pololetí š. r. 2023.
 • Čtvrtek 2. 2. 2023 – filmové představení v Krnově.
 • Pátek 3. 2. 2023 – pololetní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Ženský rod – vzory 1, vzory 2, koncovky – žena 1, růže 1, žena 2, růže 2střední rod

Jednotky délky, písemné +,- nad 10 000, pamětné +, –; pamětné *, :

Pravda x lež, doplň, poznávačka,

Mapa 1, ČR – hra, mapa 2, doplň, kvíz,

 

Back To Top