Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2023

Český jazyk

 • Opakování a procvičování tvrdých souhlásek
 • Psaní i/í po měkkých souhláskách
 • str. 62-63

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Vyhledávání odpovědí na otázky
 • str. 84-86

Psaní

 • Opis říkanky
 • Rébusy s obrázky
 • Přepis slov
 • str. 2-3 (2. díl)

Matematika

 • Číselný obor 0-100
 • Číselná osa
 • Přičítání jednotek k celým desítkám
 • Odečítání jednotek k nejbližší desítce
 • +, – uvnitř desítek
 • Přechody přes jednu desítku
 • str. 36-37

Prvouka

 • Nevyučuje se – plavání, kino

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – kino

Výtvarná výchova

 • Kresba – části dne

Hudební výchova

 • Noty, instrumentální doprovod k písni

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 31. 1. jedeme na poslední plavání. Dětem pak bude rozdán výpis vysvědčení (přinesou si velkou fólii).

Ve čtvrtek 2. 2. jedeme do kina (nevyučuje se)

V pátek 3. 2. mají děti pololetní prázdniny.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka
Online cvičení Online cvičení Lidské tělo
Počítej Procvičuj Úraz, nemoc
Přímka Opakuj Pečujeme o tělo
Úsečka Doplň správně Přivolání pomoci

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top