Týdenní plán od 30. 1. do 3. 2. 2012

Čtení

 • Čtení dvojhlásky au, ou
 • Slabikář str. 48, 49

Psaní

 • Dopíšeme písanku 2. díl
 • Nácvik písmene n, N ve 3. díle

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 8.
 • PS str. 11, 12

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví
 • PS str. 38

Pracovní vyučování

 • Pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací, J. Čapek

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme do kina, sejdeme se v 7, 30hodin ve třídě. Děti si nemusí brát aktovku, vezmou si pouze složku na vysvědčení.

V pátek 3. 2. 2012 jsou pololetní prázdniny. ŠD je v provozu od 7 do 15, 00 hodin.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top