Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2012

Čtení

 • Vázané spojování slabik, znaménka na konci věty
 • Slabikář str. 43 až 47
 • Seznámení s pojmy kniha, ilustrace

Psaní

 • Písanka str. 28 až 32
 • Opis vět

Matematika

 • Vyvození čísla 8, počet, pořadí, umístění na číselné ose, porovnávání
 • Nácvik psaní číslice 8
 • PS str. 8 až 10

Prvouka

 • Místo, kde žijeme
 • Důležitá telefonní čísla

Pracovní vyučování

 • Šití předním stehem

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě
 • Pásla ovečky

Tělesná výchova

 • Soustředění na hudební a gymnastické pojmy

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu si děti přinesou do výtvarné výchovy 2 bramborová tiskátka.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top