Týdenní plán od 3. do 7. června

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Koncovky podstatných jmen
 • Slovní druhy
 • str. 136-138

Český jazyk – sloh

 • Oznámení
 • str. 75

Anglický jazyk

 • 9. lekce – text: Sir Sidney
 • Minulý čas

Matematika

 • Procvičování a opakování učiva
 • Povrch krychle, kvádru
 • str. 46-48

Vlastivěda

 • Marie Terezie
 • Josef II.
 • str. 54-57

Přírodověda

 • Opakování – ekosystémy
 • str. 69

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Motýl – dokončení

Hudební výchova

 • Různé hudební styly a žánry
 • Opakujte teorii

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště Krnov

Doplňující informace pro rodiče

Děkuji všem dětem za pěkné vystoupení v parku.

V úterý 4. 6. jedeme do Krnova na dopravní hřiště (po 1. hodině). S sebou: svačinu a pití, vhodné oblečení, 30 Kč. Na oběd se vrátíme. 

Back To Top