Týdenní plán od 23. do 27. června

 

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů
 • Shrnutí učiva 5. roč.

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Nevyučuje se

Matematika

 • Celkové opakování a procvičování

Vlastivěda

 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Shrnutí učiva

Pracovní činnosti

 • Stolní hry a stavebnice

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Zpíváme pro radost

Tělesná výchova

 • Sportovní dopoledne

Doplňující informace pro rodiče

V úterý proběhne sportovní dopoledne venku. Odpoledne se pak sejdeme k poslednímu přenocování ve škole – rozloučení. Zveme také rodiče ke zhlédnutí krátičkého programu (v 17 hodin).

Celý týden mají děti zkráceno vyučování (4 hodiny). V pátek si přinesou fólie na vysvědčení, končíme asi v 8.30-8.45 hod.

Přeji všem pohodové a slunečné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top