Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

 

Český jazyk

 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Procvičování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Mluvní cvičení – zážitky z prázdnin

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 4. roč.
 • Pozdravy, sloveso být (to be)
 • Countries (země)

Matematika

 • Opakování učiva 4. roč.

Vlastivěda

 • Aktivizace poznatků 4. roč. – dějiny (AZ kvíz)

Přírodověda

 • Aktivizace poznatků 4. roč. (AZ kvíz)

Pracovní činnosti

 • Třídnické práce (sešity)

Výtvarná výchova

 • Třídnické práce

Hudební výchova

 • Zpíváme si pro radost

Tělesná výchova

 • Poučení žáků o bezpečnosti, pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování začíná 1. září v 7.45 hod., končíme v 8.30 hod. Obědy se budou vydávat od 10.30 hod.

V úterý a ve středu budou mít žáci ještě zkráceno vyučování (asi do 11.40 hod.)

Společné třídní schůzky se uskuteční ve středu 10. 9. od 16.15 hod.

Dětem přeji úspěšné vykročení do nového školního roku.

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top