Týdenní plán od 3. 10 do 7. 10. 2022

Český jazyk

 • Mateřský jazyk.
 • Pořádek vět v příběhu.
 • Prosba, poděkování.
 • Uč. str. 17-21.

Čtení

 • Čtení slov s předložkami, se dvěma souhláskami uprostřed.
 • Plynulé čtení s přízvukem.
 • Pohádka – Jak pejsek s kočičkou .
 • Uč. str. 16-19.

Psaní

 • Opisy a přepisy, vyhledávání informací.
 • Písanka str. 8-9.

Matematika

 • Sčítání 9+, odčítání 11-.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 20.
 • G: jednotky délky, měření délky čar, druhy čar.
 • PS str. 19-25.

Prvouka

 • Stromy a keře.
 • Uč. str. 8-11,PS str. 9-11.

Pracovní vyučování

 • Druhy materiálů a práce s nimi.

Výtvarná výchova

 • Dotváření přírodnin – listy.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Deštík.
 • Doprovod na dětské rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Projekt Trenéři do škol.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix), připravené pravítko na rýsování.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Pořadí vět Přičítání k číslu 9 Podzim Deštík
Řazení vět Odčítání od 11 Stromy a keře
Čáry a body Podzim v lese
Kvíz 9+
Práskni krtka 9+
Spojovačka 11-
Práskni krtka 11-

   

Back To Top