Týdenní plán od 26. 9. do 30. 9. 2022

Český jazyk

 • Abeceda.
 • Prosba, poděkování.
 • Uč. str. 15-17.

Čtení

 • Plynulé čtení s přízvukem.
 • Správné čtení dlouhých a krátkých samohlásek.
 • Uč. str. 13-17.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 8-9.

Matematika

 • Sčítání 9+, odčítání 11-.
 • Pamětné sčítání a odčítání do 20.
 • G: rýsování podle pravítka, bod.
 • PS str. 15-19.

Prvouka

 • Škola, podzim.
 • PS str. 5-8.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavý rostlinách

Hudební výchova

 • Nácvik písně Kdyba byl Bavorov.
 • Polka – poslech.

Tělesná výchova

 • Koordinační cvičení.

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 9. – státní svátek.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka HV
Abeceda – písnička Příklady se stejným výsledkem Podzim Okolo Frýdku
Řazení slov podle abecedy Přičítání k číslu 9 Dopravní prostředky Kdyby byl Bavorov
Řazení slov podle abecedy 2 Odčítání od 11 Dopravní značky
Věty Čáry a body Škola-opakování
Seřaď podle abecedy Práskni krtka
Počet slabik
Abeceda – písnička
Back To Top