Týdenní plán od 3. 9. do 7. 9. 2012

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění o prázdninách.

Anglický jazyk

 • Aktivizace slovní zásoby.

Matematika

 • Opakování učiva ze 4. ročníku.

Vlastivěda

 • AZ- kvíz, opakování učiva.

Přírodověda

 • AZ – kvíz, opakování učiva.

Pracovní činnosti

 • Výzdoba třídy.

Výtvarná výchova

 • Prázdniny.

Hudební výchova

 • Poslech písní.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 3. 9. slavnostní zahájení školního roku v 7.45 do 8.15 u nás ve třídě 5. B (nic si nemusíte nosit). Pak jdete domů. Obědy se vydávají od 10.30 hodin do 12.00 hodin.
 2. V úterý 4. 9. si doneste nakoupené sešity pro 5. ročník (papírnictví u p. Chovanioka) a velkou tašku na učebnice.
 3. Od čtvrtka se učíme podle našeho rozvrhu.
 4. Můžete si přinést i kufry do VV a cvičební úbory.
 5. Zkontrolujte si svá hesla k El-ce i rodiče, pokud bude problém dejte vědět.
 6. Informace kontrolujte pravidelně na EL-CE.

 

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Vyjmenovaná slova Tučňáci Sloveso to be
Vyjmenovaná slova – had Převody jednotek Sloveso have got
Rod, číslo, pád, vzor Násobilka na čas Čísla 0-100
Koncovky podst. jmen Zajíc a želva Otázky – pexeso
Slovní druhy jinak

Zaokrouhlování

Doplň příšeru

Diktáty

Sestřel balónek Zvířata
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA

 

Ostrov Honololo – hra Dějiny udatného národa – díly  
Hádanky Kvízy  
Milionář Riskuj  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top