Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Větné členy
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Příběh

Anglický jazyk

 • Dle zadání paní učitelky AJ

Matematika

 • Opakování učiva GE
 • Desetinná čísla
 • Závisle a nezávisle proměnná

Vlastivěda

 • Opakování – Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj

Přírodověda

 • Smyslová a nervová soustava

Informatika

 • ZAV
 • Vyhledávání informací do VL
shoda násobení a dělení desetinných čísel
podmět a přísudek hledej co patří k sobě
slovní druhy
shoda 1
Back To Top