Týdenní plán od 3. 4. do 7. 4. 2023

Český jazyk

 • Procvičování: VS, podstatná jména, slovní druhy
 • Věta jednoduchá a souvětí

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • G: rýsování rovnoběžníku

Vlastivěda

 • Lucemburkové

Přírodověda

 • Ekosystém u lidských obydlí

Informatika

 • Příprava jednoduchého grafického výstupu

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • C dur, rytmus
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro atletiku
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 •  6. dubna – 7. dubna  – velikonoční prázdniny.
 • 17. dubna pojedeme do Krnova do knihovny – budeme vybírat 40,- Kč na autobus.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podst. jmen, koncovky 2, věta jednoduchá x souvětí, slovní druhy,

Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku,

Přemyslovci 1, Přemyslovci 2,

Okolí lidských obydlí – živočichové, rostliny,

Dopravní značky 1, dopravní značky 2, dopravní značky 3, vlajky,

Topografické značky 1, topografické značka 2, Morseova abeceda, uzly,

Back To Top