Týdenní plán od 3. 12. do 7. 12. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Základní skladební dvojice.
 • Procvičování VS, předpon a předložek s, z.
 • Učebnice str. 55-58.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • My favurite pop group.

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. číslem.
 • Zlomky.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie: konstruke obdélníku, čtverce a trojúhelníku.

Vlastivěda

 • Okupace.
 • 2. sv. válka.

Přírodověda

 • Třídění živočichů.
 • Bezobratlí.

Pracovní činnosti

 • Věnce.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vnímání.

Hudební výchova

 • PO: J. S. Bach.
 • U panského dvora.

Tělesná výchova

 • Překážkový běh.
 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 6. 12. v 15:30 hod. se koná ve třídě 5. B schůzka rodičů jejichž děti pojedou na lyžák.
 • V pátek 7. 12. v 15:00 hod. se koná v tělocvičně Pyžamový bál. Vstup v pyžamu a přezůvkách. Děti příjdou v doprovodu rodičů.
 • Pojedeme na bruslení, překontrolujte brusle.
 • 18. 12. pojedeme do kina vstupné 50,- Kč.
 • Žáci nemají vpořádku pomůcky do Vv, Pv a geometrie (pastelky, progresa, gumy, kružítka apod.).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top