Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2022

Český jazyk

 • Souhlásky tvrdé.
 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách  h, ch, k.

Čtení

 • Orientace v textu.

Psaní

 • Procvičování písmen a číslic v písance.
 • Opis a přepis vět.

Matematika

 • Sčítání celých desítek + jednotek ( typ příkladu 60 + 2).
 • Odčítání jednotek od dvojciferných čísel (typ příkladu  72 – 2).
 • Slovní úlohy.
 • G: úsečka.

Prvouka

 • Zima.
 • Zvířata v zimě.

Pracovní vyučování

 • Navlékání nitě – uzlík.

Výtvarná výchova

 • Seznamování s různými druhy výtvarného umění – malířství.
 • Autoportrét.

Hudební výchova

 • Zvuk, tón, melodie.
 • Noty – délka not.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace:

 1. Vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví a štěstí a radosti z vašich dětí.
 2. Pošlete po dětech cvičební úbory.
 3. Prosím o kontrolu pouzder (tužky do geometrie, pastelky, mazátka, fixy na tabulku).
 4. V úterý 4. 1 . jedeme plavat (učíme se první a poslední hodinu).
 5. Na středu si děti do PV donesou jehlu a větším ouškem.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Psaní ú, ů Cvičení Zima
Souhlásky třídění Sčítání do 100 Zima živočichové
Tvrdé slabiky hy Ještěrky
Tvrdé slabiky chy Veselé berušky
Tvrdé slabiky ky Počítáme do 100
Délky hlásek Sčítání a odčítání desítek
Back To Top