Týdenní plán od 20. 12. do 22. 12. 2021

Český jazyk

 • Souhlásky, rozdělení.
 • Procvičování psaní ú, ů.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.

Psaní

 • Opisy a přepisy.

Matematika

 • Sčítání a odčítání desítek do 100.
 • Práce s mincemi.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Zima.
 • Vánoce.

Pracovní vyučování

 • Výroba vánočního svícnu.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Vánoční koledy.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 21. 12. jedeme plavat, učíme se první a poslední hodinu.
 2. Ve středu 22. 12. vánoční besídka (děti si donesou 2-3 vánoční ozdoby, mašličky na výrobu svícínku), každý si může přinést malou krabičku cukroví. Nezapomeňte dárky pro kamarády.
 3. Vánoční prázdniny začínají od 23. 12 do 2. ledna. V pondělí 3. ledna se uvidíme ve škole.
 4. Přeji všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Psaní ú, ů Mince Zima
Souhlásky Sčítání a odčítání desítek Adventní kalendář
Balónky Procvičuj Zvyky a tradice
Tvrdé slabiky Ještěrky Zima
Doplň tvrdé slabiky Odčítání do 20
Cvičení Sčítání do 20
Back To Top