Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno D, d, K, k.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 30-34.

Psaní

 • Nácvik písmene s, slabiky a slova se s.
 • Písanka 1. díl str. 28-31.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-7.
 • Rozklad čísel.
 • Početní řetězy.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 16-21.

Prvouka

 • Život volně žijících zvířat v zimě.
 • Opakování učiva tematického celku zima.

Pracovní vyučování

 • Práce s různými druhy papíru – zimní čepice, práce ve dvojicích.

Výtvarná výchova

 • Malba, střídání barev šála.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu.
 • Nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Akrobacie – cvičení na lavičce, kladině.
 •  Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče:

 • Vyučování ve škole začíná 3. ledna, budeme se testovat.
 • Prosím o kontrolu pouzder (fixy na tabulku, hadřík, ostrouhané tužky a pastelky, pero).
 • Děti si přinesou cvičební úbor, v pondělí máme tělocvik.
 • Všem přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2022.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             Hv
Čtení vět s porozuměním Počítání s trpaslíky Zvířata v zimě – pexeso Sněhulák
Čteme Sčítání do 7 Zimní radovánky
Přiřaď slova  Odčítání do 7 Péče o živočichy v zimě
Slova Počítání se skřítky Jak to bylo na Tři krále
Dvojice vět Počítání s tučňáky Jak pomoci ptákům v zimě
Čteme s porozuměním + a – do 7
Písmenko D
Písmenko K
Co je na obrázku
Back To Top