Týdenní plán od 3. 1. do 7. 1. 2011

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Mluvnické kategorie u sloves

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávací čtení, výpisek

Anglický jazyk

 • The animal pictures

Matematika

 • Počítání s velkými  čísly
 • Písemné dělení 2 ciferným činitelem
 • Geomertie: plošné jednotky ar, hektar

Vlastivěda

 • Obnovení republiky
 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Rozmanitost životních podmínek na Zemi, počasí a podnebí
 • Vliv životních podmínek na rostliny a živočichy

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií a jejich využití

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma a-b
 • Kdyba byl Bavorov

Tělesná výchova

 • Linky důvěry a poradny pro děti
 • Prevence šikany

Informatika

 • Základy formátování

Doplňující informace pro rodiče

Žáci mají zaplatit 150,- Kč za psaní ZAV.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

 

Back To Top