Týdenní plán od 20. 12. do 24. 12. 2010

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Základní skladební dvojice

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – vánoční zvyky

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Písemné dělení 2 cif. činitelem
 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Opakovaní probraného učiva

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • Koledy – poslech a zpěv

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Vánoční prázdniny – od 23. prosince (čtvrtek) do 2. ledna 2011. Ve škole se s dětmi sejdeme v pondělí 3. ledna 2011.
 • Všem přeji klidné a příjemné prožití svátků vánočních, v roce 2011 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

  Back To Top