Týdenní plán od 3. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Podstatná jména rodu středního
 • Četba z vlastní knihy

Sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Matematika

 • Čísla nad 10 000 – zaokrouhlování
 • Slovní úlohy
 • G – osová souměrnost

Informatika

 • Příprava pro algoritmizaci
 • situace využívající opakovaně postupy
 • úprava kroků v postupu algoritmu

Vlastivěda

 • Kraje ČR

Přírodověda

 • Obratlovci
 • Savci

Pracovní činnosti

 • Odpadá

Výtvarná výchova

 • Odpadá

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, síly, pohyblivosti, rychlosti a koordinace

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2.  Nezapomeňte ve středu přibalit cvičební úbory.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top