Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo
 • Slovesné kategorie
 • Texty s vánoční tematikou
 • Četba vlastní knihy, zápis do čtenářského listu

Sloh

 • Popis

Informatika

 • Příprava pro algoritmizaci,
 • Psaní ZAV

Matematika

 • Čísla nad10 000
 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • G – trojúhelníky

Vlastivěda

 • Kraje
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Živočichové – obratlovci

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Vánoční písně a koledy
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Stoj na rukou
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče.

 1. Přeji krásné Vánoce a pohodový rok 2024. 🙂

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top