Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 46-48
 • tvrdé souhlásky

Čtení

 • Uč. str. 45-49
 • práce s textem
 • čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str 25, 26
 • s, š, r
 • doplňování a opisování vět

Matematika

 • PS str. 14-17
 • sčítání a odčítání celých desítek
 • orientace na číselné ose
 • úsečka

Prvouka

 • Uč. str. 28-29, PS. str. 29, 31
 • domácí mazlíčci

Pracovní vyučování

 • práce s papírem – sněhové vločky

 

Výtvarná výchova

 • výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • nácvik písní na vystoupení

Tělesná výchova

 • cvičení v družstvech – cvičení na lavičkách
 • správné držení těla

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti potřebují do geometrie ostrouhané tužky, pravítko.
 • Do pracovního vyučování si mohou děti přinést malé nůžky. Bude se jim lépe vystřihovat.
 • Náhradní temín plavání za 17. listopad je 13. prosince (pondělí).
 • V pátek 3. prosince vystoupí děti na náměstí s nacvičenými písněmi. Předpokládaný čas v 15 hodin. Prosím o dovedení dětí a také jejich vyzvednutí po odzpívání. Jinak budou odcházet samy.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top