Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Práce s textem

Sloh

 • Vyprávění

Matematika

 • Zlomky 
 • Slovní úlohy
 • G –  obsah čtverce

Informatika

 • Odpadá -státní svátek

Vlastivěda

 • Habsburkové na českém trůně

Přírodověda

 • Ekosystém rybník
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Odpadá – státní svátek

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top