Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Koncovky podstatných a přídavných jmen
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Číslovky

Český jazyk – sloh

 • Zprávy – mobil, email

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel
 • Převody jednotek
 • Slovní úlohy
 • Geo – rýsování rovinných obrazců, výpočty obsahu a obvodu

Vlastivěda

 • Pardubický kraj

Přírodověda

 • Vylučovací soustava
 • Kůže

Informatika

 • Psaní |Zav

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Rozhledny

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Gymnastika, skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

 1. 5. státní svátek

                                                                                 Dagmar Vopelková, třídní učitelka

  Procvičování učiva

Vl – poznávej , povrch kraje , spojuj

Př – vylučovací soustava , kůže

Ma – osa souměrnosti , smíšená čísla ,

JČ – hledám chyby , velké nebo malé , přídavná jména , poznej

Back To Top