Týdenní plán od 22. 4. do 26. 4. 2024

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Opakování zájmen a číslovek

Český jazyk – sloh

 • Komunikace e-mailem

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100
 • Slovní úlohy
 • Geo – přímky kolmé a rovnoběžné

Vlastivěda

 • Liberecký kraj

Přírodověda

 • Smyslové orgány

Informatika

 • Programovací projekt
 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Předpěstování přísad

Výtvarná výchova

 • Portrét

Hudební výchova

 • Zvukomalba

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Aktivní procvičování učiva ve všech předmětech, doplnění pomůcek – tužky, nůžky, pera a kružítka.

10. 5. fotografování třídy

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Koncovky podstatných jmen Shoda podmětu s přísudkem Koncovky přídavných jmen Podmět a přísudek
Sčítání deset. čísel Nás. a děl. deset. čísel10,100 Povrch krychle Opakování
Př – video Opakování Nížiny Zkus poznat město
Ústecký kraj Povrch ČR Středočeský kraj
Back To Top