Týdenní plán od 29. 11. do 3. 12. 2021

Český jazyk

 • Samohlásky dlouhé ( á, é, í, ó, ů)

Čtení

 • Pohádky
 • Příběhy

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Počítání po desítkách
 • Sčítání celých desítek
 • Odčítání celých desítek

Prvouka

 • Rodinné oslavy
 • Pomáháme si
 • Domácí zvířata chovaná pro radost
 • Děti si mohou přinést fotky svých domácích mazlíčků, uděláme si výstavku.

Pracovní vyučování

 • Výroba vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Můj domácí mazlíček

Hudební výchova

 • Tempo v písni, pohybový doprovod

Tělesná výchova

 • Poskoky vpřed, vzad, taneční kroky
 • Odraz z místa

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, zkontrolujte dětem pouzdra, hlavně ostrouhané pastelky, tužky. Dejte do pořádku školní pomůcky : gumu, nůžky, lepidlo, pravítko. Děkuji.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Samohlásky krátké, dlouhé Sčítání desítek do 100 Moje rodina
Samohlásky krátké a dlouhé Sčítání desítek do 100
Samohlásky krátké a dlouhé (é) Odčítání do 20
Samohlásky krátké, dlouhé Sčítání do 20
Samohlásky krátké, dlouhé (kolo) Sčítání desítek
Opakování  Odčítání desítek

 

Back To Top