Týdenní plán od 29. 10.do 2. 11.

Český jazyk

 • Hlásky
 • Dělění slov na konci řádku
 • Uč str. 30 – 33

Čtení

 • Čítanka str. 37 – 41

Psaní

 • Písanka str. 13, 14

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • PS str. 16 – 20

Prvouka

 • Ovocné stromy a ovoce
 • PS str. 22, 23

Pracovní vyučování

 • Výroba lampiónu

Výtvarná výchova

 • Kresba do soutěže – sportovec

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

31. 10. v 18,00 hod. sraz duchů a strašidel před školou – hry a soutěže. Nutný doprovod rodičů.

                          Grčková L. tř. uč.

Back To Top