Týdenní plán od 22. 10. do 26. 10.

Český jazyk

 • Uč str. 29 – 30
 • Dělení slov na konci řádku

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Čítanka 34 – 37

Psaní

 • Písanka – dopsat str. 11, str.12

Matematika

 • Sčítání do 20
 • PS str. dokončit str. 14
 • Slovní úlohy, matematické řetězce

Prvouka

 • PS str. 21
 • Uč str. 18 – 19

Pracovní vyučování

 • Výroba světýlek ze sklenic

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých stromech

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý plavání, čtvrtek a pátek – podzimní prázdniny.

                                   Grčková L. tř. uč.

Back To Top