Týdenní plán od 29. 10. do 2. 11. 2012

Český jazyk

 • Slouvesný způsob.
 • Slovní druhy, vyjmenovaná slova a předpony s, z.
 • Učebnice str. 32-35.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Halloween.

Matematika

 • Řešení jednoduchých slovních úloh.
 • Římské číslice.
 • Geometrie: kruh a kružnice.
 • Učebnice str. 39-43, 46.

Vlastivěda

 • Vznik Rakouska-Uherska.

Přírodověda

 • Střídání dne a noci, střídání roč. období.
 • Měsíc.

Pracovní činnosti

 • Svítilna.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí-základní znaky.

Hudební výchova

 • C dur.
 • Sporty.
 • PO: Mozart

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči.
 • Posilovací cviky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 31. 10. se bude u školy v 18.00 hodin konat Halloween pro děti a rodiče z nižšího stupně.
 • Ve čtvrtek 8. listopadu vystoupení skupiny MARBO – 30 Kč.
 • Lyžařský kurz pro 5. třídy – na EL-CE.
 • Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

  Back To Top