Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2.

Český jazyk

 • Zkoušení zapamatování výčtu tvrdých a měkkých souhlásek
 • Doplňování i,í, y, ý podle pravidel tvrdých a měkkých souhlásek do slov, vět

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Vyhledávání informací
 • Hledání souvislostí

Psaní

 • Docvičování psaní písmen malé a velké abecedy
 • Opis, přepis

Matematika

 • Počítání do 100 s přechodem
 • Sčítání a odčítání desítek od dvojciferných čísel
 • Počítání s penězi (nákup potravin)

Prvouka

 • Test z kapitoly Zdraví (části těla, hygiena, pravidla zdrav. živ. stylu, nemoc, úraz..)
 • Náš svět

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 31. 1. bude dětem rozdáno pololetní vysvědčení – přineste si na něj složku.
 2. Ve čtvrtek 1. 2. jede celý první stupeň do kina na pohádku: Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství.
 3. Ve čtvrtek 1. 2. jdou děti ihned po návratu z kina domů nebo do družiny.
 4. V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny.
 5. Připomínám, že je nejvyšší čas k zaplacení lyžařského kurzu (12. 2. až 16. 2.).

Odkazy na procvičení učiva

Český jazky Matematika Prvouka
Doplňování i,y po měkkých a tvrdých souhláskách na známky Počítání do 100 Poznávání času
Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny pexeso

Rozhodovačka 

Dopočítávání – příklady do 100 Naše zdraví opakování
Back To Top