Týdenní plán od 28. října do 1. listopadu

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin

Český jazyk – sloh

 • Popis prac. postupu

Anglický jazyk

 • Velká prověrka z první lekce

Matematika

 • Římské číslice
 • Souřadnice bodů
 • str. 45-47

Vlastivěda

 • Nevyučuje se

Přírodověda

 • Bezobratlí
 • str. 51

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – Aj

Výtvarná výchova

 • Dokončení návrhu bytu

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Základní cviky v sestavě

Doplňující informace pro rodiče

28.-30. 10 (podzimní prázdniny). Ve čtvrtek si nezapomeňte vzít anglický jazyk.

 

Back To Top