Týdenní plán od 28. do 30. června

Čtení

  • předčítání pohádek

Psaní

  • opis, přepis

Matematika

  • opakování učiva
  • slovní úlohy

Prvouka

  • nevyučuje se

Pracovní vyučování

  • nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • nevyučuje se

Hudební výchova

  • píseň Prázdninová

Tělesná výchova

  • vycházka, projížďka na koni

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jdeme ke koním, dejte proto dětem obyčejnější oblečení – budou se moci i svézt. S sebou jen pouzdro, svačinku, pití, přezůvky. Na středu jim nezapomeňte připravit fólii na vysvědčení, končíme po první vyučovací hodině, děti pak odcházejí domů nebo do družiny.

Hurá, budou prázdniny, báječné prázdniny…

Všem dětem i rodičům přeji klidné a pohodové prázdniny plné sluníčka a úsměvů.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top