Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6.

 

Český jazyk

 • Opakování učiva – psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Psaní vět a tvoření souvětí

Čtení

 • Čtení z čítanky

Psaní

 • Přepis a opis

Matematika

 • Násobení a dělení 5
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Školní výlet – příprava a poučení žáků

Pracovní vyučování

 • Nevyučovalo se

Výtvarná výchova

 • Obrázky z výletu

Hudební výchova

 • Písničky na výlet

Tělesná výchova

 • Atletický pětiboj v parku 1.6.

Doplňující informace pro rodiče

Informace k výletu máte na Elce, ostatní informace budou mít děti v notýscích.

V pátek 1.6. atletický pětiboj v parku.                                                                                                                                            

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top